top of page

Ang isang simbahang Kristiyano ay isang pangkat ng mga tao, ang ilan sa kanino ay nakilala na si Jesus, na nagtitipon upang mas makilala si Hesus.

Ab out sa amin

Nyawang

Mga Lingguhang Pagpupulong

Nyawang

Mga Serbisyo sa Linggo: 10.30am & 6.00pm

Pag-aaral sa Bibliya at Pagpupulong ng Panalangin: Martes 7.30pm

Pangkat ng Magulang at Sanggol: Miyerkules

Nyawang

Nyawang

Paminsan-minsang Pagpupulong

S

Pagpupulong sa Panalangin ng Babae: Unang Biyernes ng bawat buwan 10 ng umaga

Men's Breakfast: Pangalawang Sabado ng Enero, Marso, Mayo, Hulyo, Setyembre at Nobyembre 8.30 ng umaga

Nyawang

Nyawang

bottom of page